สมัครงาน

ตำแหน่ง DOWNLOAD ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

รับสมัครด่วน

บริษัท พลวัตร ออโตเมชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) แบบครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย เรากำลังขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ รักการทำงานเพื่อความก้าวหน้ามาร่วมงาน ดังนี้

Sales Engineer (Industrial Sector)

บทบาทและหน้าที่:

 • คัดกรองลูกค้าจากฐานข้อมูลการตลาด และค้นหาความต้องการของลูกค้าผู้มุ่งหวัง

 • เข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้า ติดตามงาน และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบและการผลิต

 • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อพัฒนาโซลูชั่นและสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ

 

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี มีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปี

 • การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล, เมคคาทรอนิคส์ อุตสาหการ ไอที หรืออื่นๆ

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเชิงวิศวกรรม, มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการตลาด

 • มีประสบการณ์ด้านการขายงานมูลค่าสูง งานโปรเจ็ค หรือมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงาน 3 มิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบสากลอื่นๆ

 • มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์งานเองได้,รับผิดชอบต่องาน ตรงเวลา หมั่นติดตามงาน ชอบความท้าทาย

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่องานกับลูกค้า

 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • Commission จากการขาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ผู้สนใจส่งข้อมูลสมัครงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-019-9100 #154 หรือ 086-096-2520 
Email: hr@palawatr.co.th

บริษัท พลวัตร ออโตเมชั่น จำกัด

เลขที่ 76 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

APPLY

Sales Engineer (ภาคตะวันออก)
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบ:

 • อุปกรณ์ส่งกำลังในโรงงานอุตสาหกรรม (Power Transmission)

 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Drives and Automation)

 • เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)

   

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
   

สวัสดิการ:
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ asama@palawatr.co.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-019-9100 ต่อ 154

หรือทาง LINE@: jobspalawatr

APPLY