สมัครงาน

ตำแหน่ง DOWNLOAD ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติ:

 • ชาย /หญิง อายุ 25-30 ปี  
 • วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล, เมคคาทรอนิกส์, วิศกรรมการออกแบบ

ประสบการณ์การทำงาน:

 • เกี่ยวข้องกับงานออกแบบเครื่องกล : 3-5 ปี
 • มีประสบการณ์การออกแบบงาน Automation และ ประเมินราคาโครงการ
 • ถ้ามีประสบการณ์การออกแบบระบบ Conveyor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความสามารถเฉพาะ:

 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Solid Works ได้
 • มีความรู้ด้านออกแบบ, อ่านแบบ,ถอดแบบ เครื่องกล
 • มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์
 • มีความรู้ด้าน CAD, CAM, CAE (จะเป็นประโยชน์)

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ:

 • งานออกแบบ เครื่องกล
 • งานถอดแบบและประเมินราคา
 • ออกแบบ Jig-Fixture สำหรับงานผลิต
 • กำหนดมาตรฐานการผลิตชิ้นงานและประสานงานกับหน่วยงานผลิต
 • ประสานงานและให้ข้อมูลด้าน เทคนิคต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งาน Improvement อื่นๆ

ผู้สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ asama@palawatr.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-019-9100 ต่อ 154 (คุณอสมา)

หรือทาง LINE@: jobspalawatr 

APPLY

รับสมัครด่วน

บริษัท พลวัตร ออโตเมชั่น จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) แบบครบวงจร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศไทย เรากำลังขยายงานและต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพ รักการทำงานเพื่อความก้าวหน้ามาร่วมงาน ดังนี้
 

Application Consultant/Sales Engineer - 3D Printing Solutions ประจำสำนักงานใหญ่ (2ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี , มีประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปี

 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล, เมคคาทรอนิคส์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเชิงวิศวกรรม

 • มีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนงาน 3 มิติ หรือมีประสบการณ์ใช้เครื่อง CNC (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 • มีความสามารถในการริเริ่ม สร้างสรรค์งานเองได้, มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

 • มีความขยัน ตรงเวลา หมั่นติดตามงาน ชอบงานท้าทาย

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่องานกับลูกค้า

 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

บทบาทและหน้าที่:

 • เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า จัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ในการนำเสนอสินค้าอย่างมืออาชีพ

 • ค้นหาความต้องการของลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำ และนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้งานให้เหมาะสม

 • ให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้งานสินค้า, ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาการใช้งานหรือกรณีต่างๆ

 • ติดตามงาน เจรจาต่อรอง และปิดการขายให้บรรลุตามเป้ายอดขายที่บริษัทกำหนด

 • ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและค้นหาความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า

 • ทำงานร่วมกับฝ่าย Service เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้าและการเข้า Service หน้างาน

 • ทำงานร่วมกับฝ่าย Product เพื่อวางแผนการสต็อคสินค้าและหารือแนวทางการตลาด

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • ค่า Commission, ค่า Incentive รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 • การฝึกอบรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และความรู้ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

   

ผู้สนใจส่งข้อมูลสมัครงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2019 9100 ต่อ 154 (คุณอสมา)

Email: asama@palawatr.co.th

บริษัท พลวัตร ออโตเมชั่น จำกัด

เลขที่ 76 หมู่ 11 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 (เยื้องทางเข้าแฟคตอรี่แลนด์1)

APPLY

คุณสมบัติ:

 1. วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า เมคคาทรอนิคส์ ไอที หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2 ปี

 3. มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและการควบคุมการเคลื่อนที่ (Automation and Motion Control) ตลอดจน Application ที่เกี่ยวข้อง

 4. สามารถเขียนแบบและใช้โปรแกรม Solid Works ได้ดี

 5. มีความสามารถในการริเริ่ม สร้างสรรค์งานเองได้

 6. มีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการตลาด

 7. ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัทจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

   

วัตถุประสงค์หลักของงาน :

ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมกับทีมงานขาย,ข้อมูลเชิงเทคนิกและ Drawing เพื่อเสนอราคาขาย รวมถึงการพัฒนาข้อมูล Application ของผลิตภัณฑ์

 

บทบาทและหน้าที่ :

 • สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าหรือ Drawing กับฝ่ายขายเพื่อประกอบการเสนอราคา

 • ร่วมกันพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับทีมการตลาด เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 • รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน

 • ขับเคลื่อนงานบริหารผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบอัตโนมัติ การควบคุมการเคลื่อนที่ และระบบ Linear Motion

 • ให้การฝึกอบรมกับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ Application ต่างๆ

   

  ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท พลวัตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  เลขที่ 76 หมู่ 11 .พุทธมณฑลสาย 5 .ไร่ขิง อ.สามพราน .นครปฐม 73210

  โทร 0 2019 9100 ต่อ 154 (ติดต่อ คุณอสมา)

  E-mail: asama@palawatr.co.th

APPLY

Sales Engineer (ภาคตะวันออก)
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบ:

 • อุปกรณ์ส่งกำลังในโรงงานอุตสาหกรรม (Power Transmission)

 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Drives and Automation)

 • เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing)

   

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
   

สวัสดิการ:
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้สนใจสมัครงาน กรุณาส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายมาที่ asama@palawatr.co.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ เบอร์ 02-019-9100 ต่อ 154

หรือทาง LINE@: jobspalawatr

APPLY