สมัครงาน

ตำแหน่ง DOWNLOAD ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ที่นี่

Sales Coordinator

รายละเอียดงานโดยสังเขป
1.
งานสนับสนุนการขาย (Sales Support)?

 • บันทึกคำสั่งขาย (Order Entry) เข้าระบบ ERP?
 • จัดทำใบเสนอราคา, ออกคำสั่งขาย, รับคืนสินค้า?
 • ติดตามการเสนอราคาที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในงานขาย
 • บันทึกรายงานประจำวัน (Daily Report)?
 • รับ-โอนสายโทรศัพท์ บันทึกข้อความและสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมและจัดเก็บเอกสารที่รับผิดชอบ ภายในแผนกได้เรียบร้อย ค้นหาสะดวกอยู่เสมอ
 • สนับสนุนงานขายอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย?

2. งานธุรการทั่วไป

 • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดนโยบายคุณภาพ นำเสนอสิ่งที่ต้องแก้ไขและป้องกัน
 • ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกแผนก

คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง?
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส่งกำลังหรือระบบออโตเมชั่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ติดต่อสอบถามและสมัครงาน:
โทร?0 2019 9100 ต่อ 156 (คุณรุ่งวิไล)?
Email:?hr@palawatr.co.th
LINE: @jobspalawatr (มี @ ด้านหน้าด้วยค่ะ)

?

APPLY

Job Description

Position: Product and Application Engineer (Automation Solutions)

Report to: Managing Director

Subordinate: None

วัตถุประสงค์หลักของงาน:

ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านวิศวกรรมกับทีมงานฝ่ายขาย ในเรื่องข้อมูลเชิงเทคนิคและ Drawing เพื่อประกอบการเสนอราคาและการขาย ตลอดจนทำงานร่วมกับทีมการตลาดในการพัฒนาข้อมูล Application ของผลิตภัณฑ์

บทบาทและหน้าที่:

- ให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับสินค้าหรือ Drawing กับฝ่ายขายเพื่อประกอบการเสนอราคาหรือการขายงานโปรเจค

- ร่วมกันพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับทีมการตลาด เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน

- ขับเคลื่อนงานบริหารผลิตภัณฑ์ในกลุ่มระบบอัตโนมัติ การควบคุมการเคลื่อนที่ และระบบ Linear Motion

- ให้การฝึกอบรมกับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และ Application ต่างๆ

คุณสมบัติ:

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า เมคคาทรอนิคส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- อายุ 28 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทำงาน 3-4 ปี

- มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและการควบคุมการเคลื่อนที่ (Automation and Motion Control) ตลอดจน Application ที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเขียนแบบและใช้โปรแกรม SolidWorks ได้ดี

- มีความสามารถในการริเริ่ม สร้างสรรค์งานเองได้

- มีความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการตลาด


ติดต่อสอบถามและสมัครงาน:
โทร?0 2019 9100 ต่อ 156 (คุณรุ่งวิไล)?
Email:?hr@palawatr.co.th
LINE: @jobspalawatr (มี @ ด้านหน้าด้วยค่ะ)

?

APPLY

Sales Engineer (ภาคตะวันออก)

General Qualifications:

? Male/Female, aged 25 years or above

? Bachelor's degree in Engineering (Mechanical, Mechatronics, Industrial, Science, Statistic,Physics, Mathematics or related fields)

? Minimum 2 years of experience in sales or related field.

? Computer literate (Microsoft Office)

Personal Attributes:

? Self-motivated, hard-working, with an ability to work independently

? Attention to details with good email etiquette and coordination/reporting skills

? Objective-driven and self-confident

? Good analytical and communication skills

? Customer service-oriented with pleasant personality

? Emotionally mature with positive attitude

? Always seek to learn and develop

Additional Requirement:

? Own a car

? Live in Chachoengsao, Rayong, Chonburi

Assignments :

? Electric motors, gear drives, and mechanical power transmission products for general

industries in the Eastern region

? Explosion-proof motors, high-performance couplings for turbo-machineries, power

transmission products for oil & gas, petrochemical, and process industries

? Automation and motion control solution for automotive, and other discrete manufacturing industries.

Welfare and Benefits:
 • Office operating hours: Mon-Fri 08.30-17.30
 • Social security
 • Provident fund
 • Accident insurance
 • Annual health check-up, medical fees reimbursement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Those who are interested in the above vacancy are invited to send the application letter, resume with recent photo by e-mail to: hr@palawatr.co.th

For more information, please contact:
02-0199100 Ext.156 (K.Rungwilai)
LINE: @jobspalawatr (มี @ ด้านหน้าด้วยค่ะ)

APPLY

Sales Engineer
?
Work Location: Head Office, Buddhamonthon Sai 5
General Qualifications:

??? - Male/Female, aged 25 years or above
??? - Bachelor's degree in Engineering (Mechanical, Mechatronic, Industrial,Science,Statistic, Physics, Mathematics or related fields)
??? - Minimum 2 years of experience in sales or related field.
?
Language & Technical Proficiency:

??? - Good command of written and spoken English.
??? - Computer literate (Microsoft Office)
?
Personal Attributes:

??? - Self-motivated, hard-working, with an ability to work independently
??? - Attention to details with good email etiquette and coordination/reporting skills
??? - Objective-driven and self-confident
??? - Good analytical and communication skills
??? - Customer service-oriented with pleasant personality
??? - Emotionally mature with positive attitude
??? - Always seek to learn and develop??? ?

Additional Requirement: Own a car

Brief Key Roles & Responsibilities:

??? - Contact key account customers and potential new customers to propose technical solutions and initiate new projects.
??? - Coordinate with service engineers or project engineers to ensure customers' requirements are being met.
??? - Support technical information to existing and potential customers and maintain good relationships with customers.
??? - Prepare quotation for incoming inquiries.
??? - Prepare sales and technical issue report for relevant stakeholders.
??? - Provide customers with after-sales services and support where necessary.

Welfare and Benefits:
 • Office operating hours: Mon-Fri 08.30-17.30
 • Social security
 • Provident fund
 • Accident insurance
 • Annual health check-up, medical fees reimbursement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Those who are interested in the above vacancy are invited to send the application letter, resume with recent photo by e-mail to:?hr@palawatr.co.th

For more information, please contact:
02-0199100 Ext.156 (K.Rungwilai)
LINE: @jobspalawatr (มี @ ด้านหน้าด้วยค่ะ)

APPLY