Trasmil Universal Joints

Trasmil Universal Joints

ใช้สำหรับงานที่มีการเยื้องศูนย์มากๆ หรือเมื่อการเยื้องศูนย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Brand : Trasmil
Categories : Shaft Couplings
 • Description
 • Specification
 • High quality, reliable performance. Made in Italy
 • Torque up to 400 kNm
 • Available in single joints, double joints, fixed length tube, telescopic tube,
 • extra-short design
 • Connection type in DIN or SAE flanges, hollow key shafts, quick connect, etc.
Universal joints offer unique features that are not widely available in the market - alln designed to increase life and reduce your maintenance cost. offers a full range of couplings,spindles, power transmission products, and now flanged universal joints. offers the broadest line of coupling products with unmatched technical assistance and service. The following are the highlights of the
features our flanged universal joints offer:
 • Available from stock, custom-assembled per order, with shipments within 24 hours to five weeks depending on application and need.
 • Most major components are interchangeable with components commonly available in the market.
 • Industry standard flanges av ailable to bolt up with any competitive yoke style flanges.
 • All splines are treated with special Polymide 6 coating for long life and reduce greasing.
 • Maintenance cost savings through elimination of greasing: standard telescopic up to size 215 eliminates greasing of splines in the field.
 • For ease of lubrication and access: grease lube fittings on individual caps on sizes 215 and larger.
 • Only North American manufacturer to offer full range of universal joints available in the market - sizes range from 58 mm (2.3 inches) to 1200 mm (47 inches) swing diameter.
 • Technical sales and engineering supported plant in U.S. and Canada.
 • State of the art repair facilities in U.S. and Canada.