Power Twist Plus V-Belts

Power Twist Plus V-Belts

สายพาน/ สายพานส่งกำลัง/ สายพานลำเลียง/ สายพาน Timing V Belts/ สายพานนำเข้า/ สายพานอาหาร/ สายพานเครื่องจักร/ สายพานอุตสาหกรรม

Brand : PowerTwistPlus
Categories : Belt & Chain Drives
  • Description
  • Download
Description Made from high performance polyurethane elastomer reinforced with multiple plies of polyester fabric, Fenner Drives composite V-belts offer problem solving alternatives to conventional endless rubber V-belts of classical and metric SP wedge cross sections.

While simple in concept, Fenner Drives composite V-belts deliver outstanding performance, solving many of the field problems traditionally associated with conventional rubber V-belts
   
  Drop-In?Replacements
  Rest assured, when fitting PowerTwist Plus, NuTLink or SuperTLink V-Belts, it's only the belt that changes, each type offers industry standard horsepower ratings and will run in standard pulley grooves, no need to change associated components!
Key Features Permanent Benefits
  Our V-belts are of unique designs and incorporate custom composite materials which provide a number of time and cost saving benefits to maintenance engineers and equipment designers:
   
  Up to 15 times longer life than conventional rubber V-belts
  High resistance to oil, chemical and extreme temperatures
  Easier and faster installation
  Reduced V-belt inventory
  Zero Downtime maintenance
  Simplified drive design
  Reduced drive vibration
Product Name Catalogue Brochure Manual Technical Ref
PowerTwistPlus Belts FDPC - - -
PowerTwistPlus Belt HPCTM - - -