High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

เพิ่ม Productivity ด้วย PalaDrive MCFK Gear Series

 

เพิ่ม Productivity ด้วยการใช้มอเตอร์เกียร์แบบ Modular Design เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน

มอเตอร์เกียร์โดยทั่วไปมักถูกออกแบบมาให้ใช้ชิ้นส่วนเฉพาะ ไม่สามารถสับเปลี่ยนกันได้ ส่งผลให้ผู้ใช้งานประสบปัญหาดังต่อไปนี้

1. มอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษ มีขนาดหน้าแปลนหรือขนาดเพลาพิเศษ บางกรณีอาจกัดเฟืองบนเพลามอเตอร์ จึงไม่สามารถนำมอเตอร์ยี่ห้ออื่นจากท้องตลาดมาใช้แทนได้ เมื่อมอเตอร์ไหม้หรือเสียหาย จึงต้องซื้ออะไหล่จากผู้ขายรายเดิมในราคาแพง ในบางกรณีอาจต้องรออะไหล่เป็นเวลานานหลายเดือน

2. ไม่สามารถดัดแปลงมอเตอร์เกียร์ที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นมอเตอร์เกียร์ที่มีฟังก์ชั่นพิเศษ เช่น

 • เปลี่ยนแปลงมอเตอร์เกียร์ปรับรอบ
 • เปลี่ยนเป็นมอเตอร์เกียร์แบบเดิน-หยุดด้วยชุดคลัทช์-เบรค
 • เพิ่มชุดลูกปืนทางเดียว (Backstop) สำหรับสายพานลำเลียง
 • เพิ่มชุดจำกัดแรงบิดในกรณีที่มีการติดขัดบ่อยๆ เพื่อป้องกันเครื่องจักรเสียหาย
 • เพิ่มชุด Fluid Coupling เพื่อขับเครื่องจักรที่ออกตัวยาก

3. ไม่สามารถเปลี่ยนมอเตอร์ไปเป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษต่างๆ โดยใช้เกียร์ชุดเดิม เช่น

 • มอเตอร์กันระเบิด เพื่อใช้ในพื้นที่อันตราย
 • มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อการประหยัดพลังงานและลดกระแสไฟฟ้า
 • มอเตอร์ที่มีกำลังสูงขึ้นโดยมีขนาด (Frame Size) เท่าเดิม
 • มอเตอร์กระแสตรง สำหรับใช้งานในจุดที่ต้องการควบคุมแรงบิดคงที่
 • มอเตอร์ติดเบรค
 • มอเตอร์ติดพัดลมภายนอก (Forced Fan) พร้อม Encoder สำหรับใช้กับอินเวอร์เตอร์

เพิ่ม Productivity เมื่อเลือกใช้เกียร์ PalaDrive เพราะทุกรุ่นใช้มอเตอร์มาตรฐาน IEC

นอกจากนั้น หากท่านเลือกใช้มอเตอร์เกียร์ PalaDrive รุ่นใดก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นมอเตอร์เกียร์ IEC ทั้งสิ้น และยังสามารถประกอบชุดอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นในเวลาอันรวดเร็วโดยใช้มอเตอร์มาตรฐาน

 • Helical Gearmotor (M-Series)
 • Helical Worm Gearmotor (C-Series)
 • Helical Shaft-Mounted Gearmotor (F-Series)
 • Helical Bevel Gearmotor (K-Series)

เพิ่ม Productivity ยิ่งขึ้นเมื่อเลือกใช้ PalaDrive M-C-F-K Series

อีกหนึ่งลักษณะเฉพาะของ PalaDrive M-C-F-K Series ก็คือการใช้ชิ้นส่วนภายในร่วมกันถึงสองในสาม กล่าวคือเกียร์แต่ละชุดประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก (Kit) สามชุดใหญ่ๆ ได้แก่ Gearhead + Primary Gear Kit (PG Kit) และ Motor Adapter Kit เกียร์ทั้งสี่รุ่นนี้ใช้ PG Kit และ Motor Adapter Kit ร่วมกัน ส่วนที่ต่างกันคือ Gearhead Kit เท่านั้น (ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง)


Lifetime Costs

โดยทั่วไป มอเตอร์เกียร์ควรจะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3-5 ปี หรืออาจยาวนานได้ถึง 10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการใช้งานและการดูแลรักษา จากผลการวิจัยพบว่าตลอดช่วงอายุการใช้งานมอเตอร์เกียร์ โดยเฉลี่ยมอเตอร์เป็นส่วนที่มีโอกาสเสียหายบ่อยที่สุดในมอเตอร์เกียร์ชนิดที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์หน้าแปลนมาตรฐานประเภท IEC85 หรือ B14 เมื่อมอเตอร์เสียหาย เช่น มอเตอร์ไหม้ หรือต้องเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมอเตอร์จะมีราคาที่สูงกว่ามอเตอร์เกียร์ชนิดที่ใช้มอเตอร์หน้าแปลนมาตรฐาน IEC85 หรือ B14

 

Power 18.5 kW Geared Motor Cost Replacement Motor Cost Total Remark

PalaDrive M13

208,800

32,000

240,800

ใช้มอเตอร์หน้าแปลนมาตรฐาน IEC85

R137

197,000

84,000

281,000

มอเตอร์หน้าแปลนเฉพาะของยี่ห้อนั้นๆ

Power 18.5 kW Geared Motor Cost Replacement Motor Cost Total Remark

PalaDrive M10

109,200

15,250

124,450

ใช้มอเตอร์หน้าแปลนมาตรฐาน IEC85

R107

111,800

45,000

157,800

มอเตอร์หน้าแปลนเฉพาะของยี่ห้อนั้นๆ

นอกจากเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้ว ความสะดวกรวดเร็วในการหาซื้อมอเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงในมอเตอร์เกียร์ชนิดที่ใช้มอเตอร์หน้าแปลนมาตรฐาน IEC B5/B14 ผู้ใช้สามารถหาซื้อมอเตอร์ได้ง่าย มีให้เลือกใช้ได้หลายยี่ห้อ หลายระดับราคา


มอเตอร์ใช้ร่วมกับเกียร์ ต้อง SIEMENS

DURIGHT IR2000 ทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหามอเตอร์ไหม้ ลิขสิทธิ์เฉพาะมอเตอร์ SIEMENS

มอเตอร์ไหม้บ่อย เกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุสำคัญประการหนึ่งมาจากกรรมวิธีการผลิตเพื่อให้ได้ฉนวนไฟฟ้าที่ทนความร้อนได้สูง มอเตอร์มาตรฐานของ SIEMENS ทุกตัว ผลิตด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่า DURIGHT IR2000 เริ่มด้วยการเลือกใช้ทองแดงบริสุทธิ์คุณภาพสูง ผ่านกรรมวิธีพิเศษในการเคลือบอัดแน่นด้วยฉนวนเรซิ่นคุณภาพสูงโดยปราศจากการใช้สารทำละลายซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะมอเตอร์ SIEMENS เท่านั้น

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานฉนวนดังกล่าวคือ ทำให้มอเตอร์ SIEMENS ทุกตัวสามารถใช้งานร่วมกับตัวควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (Inverter) ได้ และฉนวนไฟฟ้าทนความร้อนได้สูง ทำให้มอเตอร์มีความคงทนตลอดอายุการใช้งานบริษัท พลวัตร จำกัด ผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์เกียร์ PalaDrive มอเตอร์ Siemens และอุปกรณ์ระบบส่งกำลังและระบบอัตโนมัติ มีความเชี่ยวชาญด้านงานดัดแปลงมอเตอร์ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมตามลักษณะการใช้งาน บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาการใช้งานและเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เพื่อให้การใช้งานตอบโจทย์และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด ติดต่อทีมงาน หรือกรอกข้อมูลเพื่อขอรับใบเสนอราคา