High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Custom Automated Machines

บริการออกแบบและสร้างระบบควบคุมและเคลื่อนที่อัตโนมัติคุณภาพสูง ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อม Solution ในงานปรับปรุง ผลิตใหม่ หรือพัฒนาสมรรถนะของเครื่องจักร รวมถึงออกแบบประยุกต์ให้ตรงกับการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละชนิด ด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อน บริการติดตั้ง เขียนโปรแกรมและระบบควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ


Start Building your own Machine Today

สนใจสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เตรียมพร้อมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์