High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Project Reference

Automatic Core Lifting Machine

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาของเครื่องจักร

Automatic Core Lifting Machine

ผลิตกระดาษคราฟท์

พัฒนาระบบการลำเลียงและขนส่งแกนกระดาษ

เครื่องลำเลียงแกนกระดาษอัตโนมัติ ที่ออกแบบและสร้างมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของลูกค้า จากระบบเดิมพนักงานต้องหยิบแกนกระดาษจากเครื่องตัดแกนมาเรียงไว้บนรถเข็นจนเต็ม เเละเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่จะยกขึ้นชั้น 2 (สูงจากพื้นประมาณ 7-8 เมตร) มีระยะทางในการขนย้ายไกล และมีน้ำหนักมาก ทำให้การขนย้ายแกนกระดาษทำได้ช้า ไม่ได้สามารถบรรลุกำลังการผลิตตามเป้าหมาย ประกอบกับใช้พนักงาน 3-4 คนในการดำเนินงาน สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

การแก้ไขปัญหา

 • ออกแบบระบบลำเลียงแกนกระดาษจากชั้น 1 ขึ้นไปบนชั้น 2 ได้อย่างเสถียรและต่อเนื่องโดยที่แกนกระดาษไม่หล่น
 • ได้ Capacity ในการลำเลียงไม่น้อยกว่า 120 แกน/ชั่วโมง
 • ใช้กำลังคนลดลงจากวิธีการเดิม
 • รองรับความยาวของแกนกระดาษตั้งแต่ 100 mm - 2800 mm.
 • มีระบบ Safety เพื่อป้องกัน และ แจ้งเตือนเมื่อระบบเกิดความผิดปกติ หรือมีการทำงานผิดพลาด
 • ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานจากน้ำหนักสินค้าและการทำงานบนที่สูง

Paper Core Lifting Machine with Loader Unit

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาของเครื่องจักร

Automatic Core Lifting Machine with Loader Unit

ผู้ผลิตและให้บริการกระดาษบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม

พัฒนาระบบการลำเลียงและขนส่งแกนกระดาษ

ระบบที่ถูกพัฒนาต่อยอดจาก Automatic Core Lifting Machine รุ่นแรก ปรับปรุงให้สามารถทำงานสัมพันธ์กับเครื่องตัดแกนกระดาษ โดยไม่ใช้พนักงาน และเพิ่ม Capacity ของการส่งแกนให้อยู่ที่ 120 แกนต่อชั่วโมง การออกแบบระบบประกอบด้วย

 • Loader สำหรับรองระบบแกนกระดาษได้มากกว่า Capacity ที่กำหนดและสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง
 • Buffer Table เพื่อรองรับแกนกระดาษจากเครื่องตัดแกน พร้อมชุด Feeder สำหรับจ่ายแกนกระดาษให้กับ Transfer Conveyor ส่งไปยัง Lift ต่อไป
 • Transfer Conveyor ลำเลียงแกนกระดาษไปยัง Lift สามารถลำเลียงแกนได้ตั้งแต่ 800mm - 2500mm

การแก้ไขปัญหา

 • ออกแบบระบบลำเลียงแกนกระดาษจากชั้น 1 ขึ้นไปบนชั้น 2 ได้อย่างเสถียรและต่อเนื่องโดยที่แกนกระดาษไม่หล่น
 • ได้ Capacity ในการลำเลียงไม่น้อยกว่า 120 แกน/ชั่วโมง
 • ใช้กำลังคนลดลงจากวิธีการเดิม
 • รองรับความยาวของแกนกระดาษตั้งแต่ 100 mm - 2800 mm.
 • มีระบบ Safety เพื่อป้องกัน และ แจ้งเตือนเมื่อระบบเกิดความผิดปกติ หรือมีการทำงานผิดพลาด
 • ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานจากน้ำหนักสินค้าและการทำงานบนที่สูง

Water Jet Cross Cutting Machine

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาของเครื่องจักร

Water Jet Cross Cutting Machine

ผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาและไม้ฝา

ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Water Jet ตัดแผ่นกระเบื้อง

โครงการปรับปรุงเครื่องตัดกระเบื้องด้วยระบบ Water Jet ให้สามารถตัดแผ่นกระเบื้องได้ตามมาตรฐานคุณภาพ จากเดิมที่มีการรายงานปัญหาการตัดคลาดเคลื่อน เกิดจาก Carriage ของระบบ Slide ที่หลวมและ Bearing ที่ชำรุดบ่อย ต้องคอยเปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งต้องอาศัยช่างที่ชำนาญการ และเกิดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาร่วมแสนบาทต่อปี

จากโจทย์ดังกล่าว ทีมงานจึงออกแบบระบบ Water Jet Slide ชุดใหม่ เพื่อให้ตัดกระเบื้องได้ตรงตามมาตรฐาน QC และลดความถี่ในการบำรุงรักษา อีกทั้งยังสามารถถอดประกอบได้ง่าย

ผลลัพธ์การแก้ไขปัญหา หลังจากได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบสไลด์สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ระบบสามารถตัดแผ่นกระเบื้องได้ตามมาตรฐานของลูกค้า

Sheet Insert Machine

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาของเครื่องจักร

Sheet Insert Machine

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ

ลดการใช้พนักงานประจำเครื่องสอดกระดาษ

โครงการออกแบบเครื่องจักรสอดกระดาษเพื่อลำเลียงไปยัง Process ถัดไป ทดแทนการใช้พนักงาน เนื่องจากเครื่องจักรทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ต้องใช้พนักงานจำนวน 3 คนต่อ 1 กะ

ตัวเครื่องออกแบบให้สามารถกำหนดจำนวนแผ่นกระดาษในการสอดแต่ละครั้งได้ ประกอบด้วย Stacker สำหรับเก็บเยื่อกระดาษจำนวน 200-300 แผ่น ซึ่งออกแบบในลักษณะรถเข็นที่สามารถเข็นเข้า-ออกจากตัวเครื่องได้ง่ายและสะดวก ผลลัพธ์คือระบบใช้พนักงานในการคุมเครื่องจักรเหลือเพียง 1 คนเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องประจำตำแหน่งตลอดเวลา ทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานและความเหนื่อยล้า

Edge Grinding Machine

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาของเครื่องจักร

Edge Grinding Machine

ผลิตกระเบื้องผสมเยื่อกระดาษ

ปรับปรุงคุณภาพการแผ่นกระเบื้องให้มีความหนาคงที่

โครงการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพของเครื่องตัดกระเบื้อง จากที่ต้องเข้าไปปรับระยะความสูงของใบมีดอยู่เป็นประจำ เมื่อความหนาของกระเบื้องเปลี่ยนไป และเมื่อความหนาในการเจียรขอบกระเบื้องไม่สม่ำเสมอ ทำให้ชิ้นงานไม่ได้ขนาดตามที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการนี้ใช้เวลาในการปรับพอสมควร ทำให้ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิต

ทีมงานได้นำระบบ Servo Motor และ Precision Gear Box เข้ามาใช้ขับเคลื่อนป้อมใบมีดขึ้นลง พร้อมออกแบบตู้คอนโทรลสำหรับควบคุมการทำงานของป้อมมีด เขียนโปรแกรมโดยรับค่าความหนาของแผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นมาจาก Sensor นำมาประมวลผลเพื่อหาค่าของตำแหน่งป้อมมีดที่ควรจะต้องเคลื่อนที่ไป

เหมาะสำหรับ: ลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรที่มีปัญหาการคลาดเคลื่อน หรือความไม่คงที่ของการทำงาน ให้มีความแม่นยำสูงขึ้น ใช้คนเข้าไปปรับการตั้งค่าน้อยลง ช่วยเพิ่มผลิตภาพ ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุง นำสินค้าออกสู่ตลาดได้ตามแผน

Aluminium Uncoiler System

ชื่อโครงการ อุตสาหกรรม การแก้ปัญหาของเครื่องจักร

Aluminium Uncoiler System

ออกแบบ ผลิต ติดตั้งผนังอาคารวัสดุโลหะและอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และ แผ่นอลูมิเนียมรังผึ้ง

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

ระบบการ Feed แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบ ด้านบน และ ด้านล่าง จะมีระบบ Tension Control เพื่อสร้างแรงดึงชิ้นงานให้ตึงเรียบอยู่ตลอดเวลา โดย Main Drive ของระบบซึ่งมีเพียงชุดเดียวเท่านั้นรับภาระงานหนักจนเกินไป ส่งผลให้ Main Drive ชำรุดเสียหายอยู่บ่อยครั้ง

แนวทางการแก้ไขปัญหา: ออกแบบระบบทำหน้าดึงอลูมิเนียมแผ่นเรียบ ทั้งบนและล่าง (ออกจาก Roll ที่มีระบบ Tension ควบคุมอยู่) ออกมาเป็นเป็นการแบ่งเบาภาระงานของ Main DriveStart Building your own Machine Today

สนใจสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เตรียมพร้อมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์