High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Custom Couplings Solution

 

Coupling (คัปปลิ้ง) ทำหน้าที่ยึดเพลาสองเพลาเข้าด้วยกัน ลักษณะการส่งถ่ายแรงบิดที่มีการเยื้องศูนย์ของเพลา (Shaft Alignment) จะสร้างความเสียหายอย่างมากต่ออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบส่งกำลัง เช่น ลูกปืน โดยการตั้งศูนย์เพลาที่ดีจะสามารถยืดอายุการใช้งานของตลับลูกปืนได้ 2-3 เท่า ซึ่งการตั้งศูนย์ที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้เวลานาน และมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในช่วงอุณหภูมิ ทำให้มีการยืดหรือหดตัวของวัสดุ และการยุบตัวของพื้นที่ที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ หน้าที่หลักของ Coupling คือส่งผ่านแรงบิดจากเพลาต้นกำลังสู่เพลาเครื่องจักร รองรับการทำงานภายใต้ภาวะเยื้องศูนย์ และชดเชยระยะเวลาการเคลื่อนตัวระหว่างปลายเพลา

ในความเป็นจริงของการส่งกำลังทางกล ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะการทำงานที่อยู่ภายใต้การเยื้องศูนย์ของแกนเพลาได้ ด้วยปัจจัยหลายประการ (จากการผลิต การประกอบ และสภาพแวดล้อม) จึงมีการเลือกใช้งาน Coupling ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และระดับการยอมรับการเยื้องศูนย์

เราสามารถปรับแต่ง Coupling ผ่านกระบวนการทางวิศวกรรมให้ตรงกับเงื่อนไขการใช้งาน สภาพพื้นที่ติดตั้ง และข้อจำกัดต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ติดต่อเราวันนี้เพื่อปรึกษาลักษณะการใช้งาน และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำเสนอ Custom Coupling Solution สำหรับคุณSpacer Coupling

ในกรณีที่ปลายเพลาสองฝั่งอยู่ห่างกัน ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องของระยะห่าง ตามสภาพพื้นที่ติดตั้ง การปรับแต่งดัดแปลง Coupling ในลักษณะของการทำ Spacer (การเว้นระยะ) ให้พอดีกับระยะที่ต้องการ ก็จะช่วยให้เชื่อมต่อเพลาทั้งสองฝั่งได้ เหมาะกับงานที่เพลาสองด้านห่างกันไม่มาก

 

Floating Shaft Coupling

Floating Shaft Coupling มีลักษณะการดัดแปลงในการเว้นระยะห่างเช่นเดียวกับ Spacer Coupling แต่ความแตกต่างคือ Floating Shaft Coupling จะใช้ Flex-Rigid Coupling เต็มตัวทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับงานที่เพลาทั้งสองด้านมีระยะห่างจากกันมาก

 

Torque Limiter Coupling

Torque Limiter Coupling เป็นทางเลือกที่เหมาะกรณีต้องการเพิ่ม Option ด้านความปลอดภัย เราสามารถตัดเพลาสองฝั่งออกจากกันเมื่อค่าแรงบิด (Torque) เกินพิกัด การดัดแปลงลักษณะนี้จะช่วยลดโอกาสที่เครื่องจักรจะได้รับความเสียหาย

 

Fluid Coupling with Custom Pulleys

Fluid Couplings with Custom Pulley คือการทำ Pulley ให้ส่งกำลังได้เพียงพอในขนาดที่เหมาะสม เช่น หากมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ไม่สามารถใช้ Pulley ที่มีขนาดโตเกินไป อาจดัดแปลงกทำให้เล็กลงแต่เพิ่มจำนวนร่อง หรือเปลี่ยนเป็นร่องใหญ่ขึ้น สามารถส่งผ่าน Torque ได้มากขึ้น

 

Slide Gear Couplings

Slide Gear Coupling เป็นการดัดแปลง Coupling ให้รองรับการเคลื่อนที่ของเพลาในแนว Axial