High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Vertical Form, Fill & Seal

เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับใช้งานในสายการผลิตทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่หลากหลาย โดยกลไกการทำงานของเครื่องจะขึ้นรูปถุงพลาสติกจากม้วนแผ่นฟิล์ม จากนั้นป้อนผลิตภัณฑ์ลงในถุง และจบด้วยการปิดผนึกถุง ตัวเครื่องสามารถบรรจุได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็งและของเหลว สามารถออกแบบและประยุกต์ให้ตรงกับลักษณะการใช้งานHow it Works

Start Building your own Machine Today

สนใจสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เตรียมพร้อมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์