High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Food & Beverage Industry

เพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยอุปกรณ์ส่งกำลัง ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุมการเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความแม่นยำ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์กำลังการผลิตได้ตามเป้าหมาย เลือกใช้อุปกรณ์ส่งกำลังที่เหมาะกับลักษณะสินค้าและสภาพแวดล้อมการผลิตเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุนการผลิตให้ธุรกิจของท่าน


มอเตอร์สแตนเลส หนึ่งในอุปกรณ์ส่งกำลังสำคัญสำหรับโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมห้องเย็น เลือกใช้มอเตอร์สแตนเลสคุณภาพสูงที่มีความทนทาน ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ ลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงในระยะยาว

AirSweep Material Activation System

AirSweep เป็นระบบจัดการวัตถุดิบในไซโลที่โรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำเลือกใช้ในการจัดการกับวัตถุดิบที่มีความหนาแน่น หนัก มีลักษณะเป็นผง เป็นของเหลว เปียกชื้น ข้น หรือเหนียว เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี ล้วนเลือกใช้ระบบ AirSweep เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิต

ตัวอย่างการใช้งานจริง

CASE STUDY:

Whey Protein Processing


Our Clients