High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Automatic Pick & Place

คุณสมบัติหลักของเครื่อง Pick and Place คือการหยิบชิ้นงานเข้า-ออก จัดวางเรียงในตำแหน่งต่างๆ เช่น หยิบลงกล่อง หยิบจากสายพานวางบนพาเลท ตัวเครื่องเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงตลอดแนวการเคลื่อนที่ เหมาะกับงานเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนัก สามารถใช้ได้กับการโหลดชิ้นงานเข้าเครื่องจักร (Machine Loading), จัดเก็บชิ้นงาน (Stacking) หรือใช้ในงานประกอบ (Assembly) เป็นต้นHow it Works

Start Building your own Machine Today

สนใจสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เตรียมพร้อมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์