High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Shrink Wrappers

Shrink Wrappers หรือเครื่องห่อฟิล์มหด นิยมใช้กันแพร่หลายในหลายโรงงานอุตสาหกรรม หลักจากที่ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ผ่านอุโมงค์ความร้อน ฟิล์มจะยึดเกาะบนตัวผลิตภัณฑ์และจะมีแกนที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มฟิล์มให้เรียบร้อย ระบบสายพานลำเลียง แกนพัน และตัวฟิล์มจะทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีสภาพเรียบร้อยสำหรับการลำเลียงขนส่งต่อไป ฟิล์มสำหรับห่อสามารถเป็นแบบใสหรือพิมพ์ลายก็ได้ หากเป็นฟิล์มพิมพ์ลาย อาจต้องมีการควบคุมดูแลให้มั่นใจว่าฟิล์มนั้นถูกต้องตรงกับผลิตภัณฑ์Start Building your own Machine Today

สนใจสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เตรียมพร้อมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์