High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Motors for High Humidity Environment

 

ด้วยลักษณะทางภูมิประเทศของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะทางภาคใต้ ที่มีฝนตกชุกและอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี มอเตอร์ที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความชื้นสูง เมื่อมีการหยุดเดินเครื่องจักร มอเตอร์หยุดทำงาน จะเกิดการกลั่นตัวของน้ำภายในมอเตอร์ ทำให้ขดลวดภายในมอเตอร์ไหม้เสียหายได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้มอเตอร์สเตนเลส (Stainless Steel Motor) หรือติด Heater ภายในตัวมอเตอร์เพื่อลดอัตราการกลั่นตัวของไอน้ำIndustry-Specific Applications

ด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมประยุกต์กว่า 20 ปี เรามีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรม เช่น ห้องเย็น โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ อาหารทะเล หรือโรงงานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

High Humidity Environment

จัดการกับปัญหาการกลั่นตัวเป็นไอน้ำและการไหม้ของขดลวดภายในมอเตอร์ที่เกิดจากความชื้น โดยการดัดแปลงชิ้นส่วนภายในของมอเตอร์

Enhanced Efficiency & Durability

ยืดอายุการใช้งานให้กับมอเตอร์ ลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรในการซ่อมบำรุง สร้างความต่อเนื่องให้สายการผลิต

Stainless Steel Motors

ประสบปัญหามอเตอร์ไหม้ หรือกำลังมองหามอเตอร์ดัดแปลงพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น หรือโรงงานแปรรูปอาหาร? ทดลองเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์สเตนเลสเพื่อยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์ให้นานขึ้น


Leave Your Inquiry