High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Packaging Industry

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการใช้ชีวิตแบบใหม่ การสั่งอาหาร เครื่องดื่มให้มาส่งที่บ้าน ที่ทำงาน ทำให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีความจำเป็นต้องปรับตัวตาม ในขณะเดียวกันผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ยังต้องมีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนอีกด้วย โซลูชั่นด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากพลวัตร ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ส่งกำลัง ระบบอัตโนมัติ และระบบควบคุมการเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความแม่นยำ ทั้งยังมีบริการออกแบบและสร้างระบบลำเลียงที่ตอบโจทย์งบประมาณและการใช้งาน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์กำลังการผลิตได้ตามเป้าหมาย เลือกใช้อุปกรณ์ส่งกำลังที่เหมาะกับลักษณะสินค้าและสภาพแวดล้อมการผลิตเพื่อยืดอายุการใช้งานและลดต้นทุนการผลิตให้ธุรกิจของท่าน


มอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นมาตรฐาน มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง เน้นการประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องบรรจุภัณฑ์แบบต่างๆ มีทั้งแหล่งผลิตจากยุโรปและจีน ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ OEM ส่งออกเครื่องจักร อีกทั้งยังมี Efficiency Class ให้เลือกตั้งแต่ IE1 ถึง IE3

บริการออกแบบและสร้างเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

บริการออกแบบและสร้างระบบควบคุมและเคลื่อนที่อัตโนมัติคุณภาพสูง ประสิทธิภาพเยี่ยมพร้อม Solution ในงานปรับปรุง ผลิตใหม่ หรือพัฒนาสมรรถนะของเครื่องจักร รวมถึงออกแบบประยุกต์ให้ตรงกับการใช้งานของเครื่องจักรแต่ละชนิด ด้วยอุปกรณ์ขับเคลื่อน บริการติดตั้ง เขียนโปรแกรมและระบบควบคุมสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ


โซลูชั่นการพิมพ์ 3 มิติสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Prototype) สำหรับนำเสนองาน สำหรับขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนการผลิตจำนวนมาก นอกจากนั้นเทคโนโลยี 3D Printing ยังสามารถใช้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ และเครื่องมือในการผลิตเช่นแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย


Our Clients