Career

กลุ่มบริษัทฯ มองหาทีมงานที่มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปพร้อมกับเราอยู่เสมอ ท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงานได้ที่นี่

Mechanical Design Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พุทธมณฑลสาย 5 จ.นครปฐม

บทบาทและหน้าที่:

 • ออกแบบ-เขียนแบบชิ้นส่วนครื่องกล เช่น พาร์ทเครื่องจักร Jig, Fixture, Tooling สำหรับผลิต หรืออื่นๆ ตามความต้องการจากลูกค้า
 • ออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ หรือชิ้นส่วนสำหรับระบบออโตเมชั่น
 • กำหนดมาตรฐานการผลิตชิ้นงานและประสานงานกับหน่วยงานผลิต
 • จัดทำสารบบของ Drawing, แบบ 3D และพาร์ทที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและให้ข้อมูลเชิงเทคนิคต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • งาน Improvement อื่นๆ

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 2-3 ปี

 • การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือวิศกวกรรมการออกแบบ

 • เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Solid Works ได้
 • มีความรู้ด้านออกแบบ, อ่านแบบ ถอดแบบเครื่องกล
 • มีความรู้ด้านวัสดุประเภทต่างๆ
 • มีความรู้/ประสบการณ์การเขียนแบบเพื่อพิมพ์ 3 มิติ (Design for Additive Manufacturing) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์งานเองได้ รับผิดชอบต่องาน ชอบความท้าทาย

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น/WFH
 • ประกันอุบัติเหตุ

 

Sales Engineer - Additive Manufacturing

พื้นที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง

บทบาทและหน้าที่:

 • คัดกรองลูกค้าจากฐานข้อมูลการตลาด และค้นหาความต้องการของลูกค้าผู้มุ่งหวัง

 • เข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้า ติดตามงาน และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบและการผลิต

 • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อพัฒนาโซลูชั่นและสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปี

 • การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล, เมคคาทรอนิคส์ อุตสาหการ ไอที หรืออื่นๆ

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเชิงวิศวกรรม, มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการตลาด

 • มีประสบการณ์ด้านการขายงานมูลค่าสูง งานโปรเจ็ค หรือมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงาน 3 มิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบสากลอื่นๆ

 • มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์งานเองได้,รับผิดชอบต่องาน ตรงเวลา หมั่นติดตามงาน ชอบความท้าทาย

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่องานกับลูกค้า

 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ:

 • คอมมิชชั่นจากการขาย
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • ประกันอุบัติเหตุ

 

Sales Engineer - Power Transmission & Automation

พื้นที่ปฏิบัติงาน: 

 • กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี หรือ
 • ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง

บทบาทและหน้าที่:

 • คัดกรองลูกค้าจากฐานข้อมูลการตลาด และค้นหาความต้องการของลูกค้าผู้มุ่งหวัง

 • เข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้า ติดตามงาน และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ส่งกำลัง เช่น มอเตอร์ เกียร์ สายพาน และระบบออโตเมชั่น

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการเลือกอุปกรณ์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้กับลูกค้า

 • ร่วมปฏิบัติงานกรณีบริษัทฯ ออกงานแสดงสินค้า
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อพัฒนาโซลูชั่นและสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปี
 • การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล, เมคคาทรอนิคส์ อุตสาหการ ไอที หรืออื่นๆ
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเชิงวิศวกรรม, มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขายงานมูลค่าสูง งานโปรเจ็ค จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบสากลอื่นๆ
 • มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์งานเองได้,รับผิดชอบต่องาน ตรงเวลา หมั่นติดตามงาน ชอบความท้าทาย
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่องานกับลูกค้า
 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

สวัสดิการ:

 • คอมมิชชั่นจากการขาย
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

ช่างกลโรงงาน - Mechanical Service Technician

พื้นที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ พุทธมณฑลสาย 5

บทบาทและหน้าที่:

 • ทำงานบริการภาคสนาม, งานวิเคราะห์ความเสียหาย

 • ซ่อมบำรุงเกียร์ มอเตอร์ อุปกรณ์ส่งกำลัง

 • ประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์/เกียร์ ตามคำสั่งซื้อ

คุณสมบัติ:

 • ปวช.-ปวส. (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี, มีทักษะด้านช่างสูง สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของงานได้

 • มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 • หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุง สินค้าประเภทอุปกรณ์ส่งกำลังโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เบี้ยเลี้ยง กรณีออกปฏิบัติงานนอกสถานที่

ช่องทางการสมัครงาน

hr@palawatr.co.th

086-096-2520

@jobspalawatr

Apply Online