Career

กลุ่มบริษัทฯ มองหาทีมงานที่มีความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถที่สอดคล้องกับธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบันเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปพร้อมกับเราอยู่เสมอ

Sales Engineer - Additive Manufacturing

บทบาทและหน้าที่:

 • คัดกรองลูกค้าจากฐานข้อมูลการตลาด และค้นหาความต้องการของลูกค้าผู้มุ่งหวัง

 • เข้าพบลูกค้า นำเสนอสินค้า ติดตามงาน และปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อพัฒนากระบวนการออกแบบและการผลิต

 • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด และฝ่ายวิศวกรรม เพื่อพัฒนาโซลูชั่นและสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ

คุณสมบัติ:

 • ชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี หรือมีประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 3 ปี

 • การศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล, เมคคาทรอนิคส์ อุตสาหการ ไอที หรืออื่นๆ

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเชิงวิศวกรรม, มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการตลาด

 • มีประสบการณ์ด้านการขายงานมูลค่าสูง งานโปรเจ็ค หรือมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงาน 3 มิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีผลคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป หรือแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบสากลอื่นๆ

 • มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์งานเองได้,รับผิดชอบต่องาน ตรงเวลา หมั่นติดตามงาน ชอบความท้าทาย

 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่องานกับลูกค้า

 • มีรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

 • Commissionจากการขาย รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

Mechanical Service Technician

บทบาทและหน้าที่:

 • ทำงานบริการภาคสนาม, งานวิเคราะห์ความเสียหาย

 • ซ่อมบำรุงเกียร์ มอเตอร์ อุปกรณ์ส่งกำลัง

 • ประกอบชิ้นส่วนมอเตอร์/เกียร์ ตามคำสั่งซื้อ

คุณสมบัติ:

 • ปวช.-ปวส. (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี, มีทักษะด้านช่างสูง สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของงานได้

 • มีความสามารถในการเรียนรู้ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 • หากมีประสบการณ์ซ่อมบำรุง สินค้าประเภทอุปกรณ์ส่งกำลังโรงงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • ประกันสังคม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าตอบแทนพิเศษ

ช่องทางการสมัครงาน

hr@palawatr.co.th

086-096-2520

@jobspalawatr