High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Smart Belts

Smart Belts หรือระบบสายพานอัจฉริยะ ถูกออกแบบมาเพื่อลดขนาดของเครื่องจักรและเพิ่มความยืดหยุ่นแทนการใช้สายพานแบบที่กำหนดระยะห่างตายตัว สายพานอัจฉริยะสามารถจัดตำแหน่งและเว้นระยะห่างของผลิตภัณฑ์บนสายการผลิตได้อย่างแม่นยำ และยังสามารถกะระยะห่างของผลิตภัณฑ์ชิ้นถัดไปได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจึงมีความยืดหยุ่น สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่มีความกว้างและความยาวแตกต่างกัน โดยการตั้งโปรแกรมที่ระบบเซอร์โวควบคุมสายพาน ซึ่งทำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมเครื่อง นอกจากนั้น ระบบ Line Synchronization ยังช่วยปรับความเร็วของสายพานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำลังเคลื่อนที่เข้าสู่สายการผลิตโดยไม่ต้องตั้งค่าโปรแกรมเซอร์โวใหม่แต่อย่างใดHow it Works

Start Building your own Machine Today

สนใจสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เตรียมพร้อมธุรกิจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์