High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วย Servo

คุณกำลังมองหาโซลูชั่นด้านประสิทธิภาพการผลิตในเรื่องเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

  • ต้องการเครื่องจักรระบบอัตโนมัติเฉพาะงาน
  • อยากปรับปรุงเครื่องจักรการผลิตเดิมให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
  • ต้องการให้เครื่องจักรทำงานได้ยืดหยุ่นและหลากหลายมากกว่าเดิม
  • ลด Downtime ของเครื่องจักรในการปรับแต่งระหว่างขั้นตอนการผลิตและซ่อมบำรุง
  • ลดจำนวนพนักงานคุมเครื่อง (Operator)

ปัจจุบันเป็นยุคของความเร็ว สินค้ามีการแข่งขันสูง นอกเหนือจากคุณภาพและราคาซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการแข่งขันแบบเดิมๆ แล้ว อุตสาหกรรมยุคใหม่ยังต้องแข่งขันกันในเรื่องความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าอีกด้วย ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่มีการตอบสนองที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

จากความต้องการในการแข่งขันดังกล่าวทำให้นวัตกรรมและเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆ มีการออกแบบโดยใช้งานระบบเซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) แทนที่ระบบขับเคลื่อนอื่นๆ ในกระบวนการผลิตที่ต้องการควบคุมความเร็ว (Speed Control) แรงบิด (Torque Control) ตำแหน่ง (Position Control) อัตราเร่ง (Velocity Control) ที่ต้องการความแม่นยำและเที่ยงตรงสูงอย่างกว้างขวาง จนทำให้ราคาถูกลงตามปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บทความนี้ขอนำเสนอรูปแบบการใช้งานของเซอร์โวมอเตอร์ที่น่าสนใจในงานอุตสาหกรรมดังนี้

Application 1: Feed-to-Length / Cut-to-Length

จากภาพเป็นขั้นตอนการผลิตที่ต้องควบคุมการป้อนวัตถุดิบเพื่อให้ได้ปริมาณ ระยะ หรือตำแหน่งที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง โดยการใช้เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่มีโรเตอร์ (Rotor) เป็นแม่เหล็กถาวร (Permanent Magnet) และมีเอ็นโคดเดอร์ (Encoder) ภายในตัวมอเตอร์ ทำให้แรงบิด (Torque) ความเร็วในการเคลื่อนที่ (Velocity) อัตราเร่ง (Acceleration) และอัตราหน่วง (Deceleration) ดีกว่ามอเตอร์ทั่วไป อีกทั้งการควบคุมยังเป็นแบบลูปปิด (Closed Loop) มีสัญญาณป้อนกลับจาก Encoder ของมอเตอร์ ทำให้สามารถควบคุมระยะและตำแหน่งการเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำในทุกรอบของการเคลื่อนที่ สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วและระยะการเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ไม่ต้องสูญเสียเวลาในการปรับแต่ง ดังเช่นการควบคุมระยะโดยระบบเมคคานิค

 

Application 2: Feed Roller Indexing Slippery Product

ในการใช้งานแบบ Feed-to-Length หรือ Cut-to-Length แต่เพียงอย่างเดียว อาจเกิดการสลิปของการเคลื่อนที่ได้ (Slip) ซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการติดตั้ง Encoder ภายนอกเพื่อตรวจสอบการสลิป (External Slip Encoder) เพิ่มเติม เพื่อทำการตรวจจับค่าของวัตถุดิบที่สลิปไปเปรียบเทียบกับค่าการเคลื่อนที่จริงของเซอร์โวมอเตอร์ แล้วนำมาคำนวณโดยการใช้โปรแกรมเพื่อชดเชยระยะการเคลื่อนที่ที่ผิดพลาดจากการสลิปโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบในแต่ละครั้งจะมีความถูกต้องแม่นยำ โดยที่ผิวของวัตถุดิบไม่ต้องมีมาร์ค (Mark) ในการตรวจสอบตำแหน่งบริษัท พลวัตร จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์และระบบ Automation & Motion Control ครบวงจร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการออกแบบติดตั้งระบบ PLC System, PC Control System, Drive System, Servo System ตลอดจนอุปกรณ์ด้านเครื่องกล สนับสนุนงาน Motion Control อาทิ Precision Gearbox Linear Slide และ Aluminium Profile และงานออกแบบและสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติตามความต้องการ