High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

ยกระดับการสื่อสารในระบบออโตเมชั่นด้วย HMI (Human Machine Interface) Solutions

แม้ว่าเทรนด์เรื่องระบบออโตเมชั่นจะไม่ใช่เรื่องใหม่ในภาคอุตสาหกรรม แต่วิกฤติโรคระบาดได้เข้ามาเป็นตัวเร่งให้ผู้ประกอบการมองหาตัวช่วยในการบริหารจัดการการผลิต ตลอดจนปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทำให้ระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอีกครั้ง

ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งจะมีระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ PLC เป็นตัวควบคุมและจะต้องใช้งานร่วมกับ HMI หรือ Human Machine Interface โดยที่ HMI เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับ PLC Module หรือจอแสดงผลต่างๆ และให้ PLC สั่งงานไปที่เครื่องจักรอีกครั้ง เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ต่างๆ ในสายการผลิต

คุณสมบัติของ HMI

1. การสื่อสาร (Communication)

 • สามารถสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นๆ ในรูปแบบดิจิตอล โดยมีประเภทของสัญญาณให้เลือกหลายแบบ
 • สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งอุปกรณ์ PLC, Meter, Controller และอุปกรณ์อื่นอีกมากมายตามการใช้งานประเภทต่างๆ
 • HMI เพียงตัวเดียวก็สามารถควบคุม หรืออ่านค่าของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ได้อย่างง่ายดาย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, LAN หรือ Wireless

2. การเก็บข้อมูล (Data Collection)

 • สามารถเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิตในรูปแบบไฟล์ Excel
 • สามารถเข้าถึงข้อมูล (Data Togger) ผ่านทาง Web Browser ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สะดวกในการทราบข้อมูล แม้ไม่ได้อยู่ที่หน้างานไลน์ผลิต

3. การเชื่อมต่อ (Connection)

 • สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการดูค่าหรือควบคุมกระบวนการผลิตจากระยะไกล โดยการเชื่อมต่อผ่านมือถือหรือแท็บเล็ต
 • ใช้ Web Browser มาตรฐานตัวใดก็ได้ในการดูค่าหรือควบคุม โดยหน้าจอแสดงผลแบบ Real-Time
 • สามารถส่งข้อความผ่าน SMS หรือ E-Mail แจ้งเตือนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถดูข้อมูลจากหน้าจอ หน่วยบันทึกความจำหรือควบคุม แก้ไข เปลี่ยนค่าได้แม้ไม่อยู่ที่หน้างาน ตอบโจทย์การทำงานแบบ New Normal ในปัจจุบัน

4. การรายงาน (Reporting)

นำเสนอข้อมูลให้กับบุคลากรผู้ดำเนินการหรือผู้บริหารในรูปแบบกราฟฟิค โดยแสดงแผนผังเครื่องจักรในโรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุม เช่น เครื่องสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับท่อ สามารถแสดงการทำงานและปริมาณของน้ำที่กำลังสูบผ่านท่อในขณะนั้น ผู้ปฎิบัติงานก็สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ ซอฟท์แวร์ HMI จะแสดงอัตราการไหลของของเหลวในท่อที่ลดลงแบบ Real-Time แผนภาพอาจประกอบด้วยกราฟฟิคและสัญลักษณ์วงจรเพื่อแสดงกระบวนการทำงานหรืออาจเป็นภาพถ่ายดิจิตอลของอุปกรณ์ดังกล่าวในลักษณะภาพเคลื่อนไหว

5. ระบบการแจ้งเตือน (Alarm)

ผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องรับทราบการแจ้งเตือนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ระบบการแจ้งเตือนต้องมีความชัดเจน เช่น สถานะการเตือนภัยแบบค่าดิจิตอลที่มีทั้ง 'ปกติ' หรือ 'ALARM' ระบบจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่า ตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ สัญญาณเตือนภัยอาจเป็นรูปแบบไซเรน กล่อง Pop-up บนหน้าจอ หรือสีกระพริบบนหน้าจอ (ลักษณะคล้ายไฟเตือนน้ำมันหมดในรถยนต์)


บริษัทฯ ขอแนะนำผลิตภัณฑ์หน้าจอแสดงผลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบรนด์ Maple Systems จากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคุณสมบัติของแต่ละรุ่นดังนี้  


HMC Series (HMI + PLC)

 • การผนวก HMI และ PLC ไว้ด้วยกันในเครื่องเดียวช่วยลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่
 • หน้าจอแสดงผล 4.3" - 10.2"
 • การสื่อสารแบบ Serial และ Ethernet รองรับ Class I, Div 2
 • มีให้เลือกทั้งแบบ Native Ladder หรือ IEC Programming สามารถสร้าง Object สำหรับงานที่ซับซ้อนได้
 • สามารถกำหนดค่า I/O ได้สูง
 • สามารถใช้งานร่วมตัวนับจำนวนและตัวนับความเร็วสูง
 • มีฟังก์ชั่นการทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในการบันทึกข้อมูลแสดงกราฟ ระบบแจ้งเตือน วิเคราะห์แนวโน้ม และอื่นๆ

Panel PC Series

แพลตฟอร์มมากความสามารถและเอื้อต่อการใช้งานที่มีลักษณะเฉพาะ

 • สามารถเลือกรุ่นให้เหมาะกับอุตสาหกรรมเบาหรืออุตสาหกรรมหนัก
 • หน้าจอแสดงผลมีหลายขนาดตั้งแต่ 7"-21.5"
 • ระบบ SCADA (Supervisory Control & Data Acquisition) และ IIoT (Industrial Internet of Things)
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows
 • มีหน่วยประมวลผลที่รวดเร็ว (Fast Intel Processor)
 • ทางเลือกสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการแรงม้ามากขึ้น

OIT Series

กำหนดสัญลักษณ์ในการแสดงผลได้ตามการใช้งาน

 • สามารถสื่อสารกับ PLC กว่า 100 รุ่น
 • ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
 • สามารถกำหนดข้อความที่แสดงและปรับแต่งข้อความเองได้
 • มีฟังก์ชั่นการทำงานที่เหนือกว่า มีความยืดหยุ่น และคุ้มค่าในราคาย่อมเยาว์
 • มีซอฟท์แวร์ที่ใช้งานง่าย รองรับ Class I, Div 2


บริษัท พลวัตร จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับ Maple Systems ในประเทศไทย หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์หน้าจอแสดงผลสำหรับใช้งานร่วมกับสายการผลิตหรือระบบอัตโนมัติในโรงงาน สามารถติดต่อทีมงานเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับใบเสนอราคา