High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

Markforged Supply Chain Virtual Event Series

ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญกับความผันผวนจากโรคระบาด สภาพเศรษฐกิจถดถอย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง และความไม่แน่นอนที่ยากจะคาดเดา ในขณะที่ธุรกิจและภาคการผลิตยังจำเป็นต้องสร้างความต่อเนื่องในการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า คู่ค้าและตลาด แม้ห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain กำลังถูก Disrupt อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จึงเป็นที่มาของ Supply Chain Virtual Event Series ที่จัดขึ้นโดย Markforged Inc. ร่วมกับคู่ค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำของโลก เช่น Siemens, Dana, Würth, Vestas และองค์กรชั้นนำอื่นๆ จะมาร่วมพูดคุยถึงวิกฤติในครั้งนี้ และการวางกลยุทธ์ด้านซัพพลายเชนใหม่ ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ปราดเปรียว และเป็นอิสระจากการพึ่งพาผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์อย่างที่เคยเป็นมา

Supply Chain Virtual Event Series ในครั้งนี้เกิดขึ้นมาด้วยการตระหนักรู้ถึงความจริงที่ว่า ถึงเวลาแล้วที่ภาคธุรกิจและการผลิตจะต้องทบทวนกระบวนการและขั้นตอนการทำงานกันใหม่ทั้งหมด มุ่งไปสู่การเป็น Lean & Agile Organization ซึ่งการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานนับว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดย Supply Chain Virtual Event Series นี้จะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 นี้ ลูกค้าและผู้สนใจที่กำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนสามารถลงทะเบียนรับชมสัมมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

How Siemens, Dana, Würth and Vestas Tackle Supply Chain Challenges

ร่วมเรียนรู้ว่า Siemens, Dana, Würth, และ Vestas ผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรมและการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการพิมพ์ 3 มิติได้อย่างไร

ลงทะเบียนรับชมหัวข้อนี้เพื่อรับฟังมุมมองด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ความท้าทาย และการปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน


How Dana Transformed Their Business with Additive Manufacturing

Dana Incorporated องค์กรที่ได้รับการจัดลำดับอยู่ใน Fortune-500 ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายสำคัญของโลก ด้วยพนักงาน 36,000 คน ใน 33 ประเทศ และฐานการผลิตที่กระจายอยู่ทั่วโลก Dana สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Metal X และวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ได้อย่างไร ตลอดจนแนวทางการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในปัจจุบัน


Tabletop Live Simulation: Can TCC Adapt to Manufacturing Emergencies

ร่วมรับชมสาธิตการใช้ 3D Printer จัดการกับความต้องการใช้ชิ้นส่วนหรืออะไหล่โดยการผลิตแบบ On-Demand เป็นหัวข้อที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เนื่องจากจะเป็นการสรุปภาพรวมของการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความท้าทายในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Additive Manufacturing หรือ 3D Printing


Looking for More?

 

Learn how modern manufacturers are innovating and enhancing efficiencies with our industry-specific webinar series