High-Efficiency Motors IE2 | มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพร้อมจัดส่งทุกวัน >> CLICK <<

PalaDrive: Modular & Custom Power Transmission Solution

 

PalaDrive แบรนด์อุปกรณ์ส่งกำลังสำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น เกียร์ส่งกำลัง มอเตอร์เกียร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ที่รองรับลักษณะงานแบบ Modular Design เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับรูปแบบการประกอบและติดตั้งให้เข้ากับสายการผลิตได้เป็นอย่างดี

Featured Products